Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

neděle 28. června 2015

Two

Dva šátky na jehlicích. Jeden zimní, z tlusté vlny, druhý letní, z tlustého hedvábí.

Two scarfs on my needles. The winter one from thick wool, the sumer one from thick silk.


4 komentáře: