Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

pátek 30. listopadu 2012

Cottages 2

 
 
 
 
 
Každá břidlicová šablona je na dvou až třech místech provrtaná a přitlučená hřebíkem. Pečlivě.
 
 
 
Tohle soudobé kutilství už je mnohem horší ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čtvrtek 29. listopadu 2012

Chalupy. Cottages.

Železný Brod  a jeho blízké okolí. Klasické roubenky se štíty vykládanými barevnou břidlicí, některé v dobrém stavu a obydlené, jiné už jdou od sebe. Fascinuje mě, jakou práci si tehdy lidé přidali "navíc", aby jejich domy byly pěkné, a jakou fantazii měli.
Těpeře, jméno jedné z vesnic, se odvozuje od starého " těperiť sa ", což znamenalo tvrdě se lopotit. V tom kraji se nežilo lehce, a přesto po udřených lidech zůstalo tolik krásy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pátek 23. listopadu 2012

Israel part 9

Ještě pár jednotlivých fotek ; nemůžu s tím přestat ....

Some pics once again ; I can´t stop it ....

 
Golden Menora in Jerusalem.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bet She´an , vykopávky starověkého města.
 
Bet She´an , ruins of the ancient city.
 
 
 
Mravkolvi žijí všude.
 
Antlions live everywhere.
 
 
Tel Dan Nature Reserve.
 
 
 
 
Zákopy. Jedna  obranných válek.
 
Trenches. One of defence wars.
 
 
Řezník v drúzské vesnici.
 
Butcher in Druze village.
 
 
 
Israel. Next year again ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

sobota 17. listopadu 2012

Israel part 8

Galilejské ( Genezaretské, Kinneretské ) jezero. Jam Kinneret. Sea of Galilee.
Ježíš tu konal zázraky ...

Many of Jesus´miracles occurred here ...

 
 
 
Loch Galilee monster
 
 
 
 
 
Pro mě je zázrak, že jsem se sem podívala.
 
To be here, it is a miracle for me.
 
 
 
 
 
 
 

pátek 16. listopadu 2012

Israel part 7

1973, Yom Kippurská válka.
 Na svátek Dne Smíření zaútočily syrské a egyptské tanky a letadla na poněkud nepřipravený Israel. Ve chvíli útoku měla Sýrie sedminásobnou převahu a snažila se dobýt zpět Golanské výšiny a proniknout za řeku Jordán - to by znamenalo praktický konec Israele.

Na místě nazvaném později Údolí slz se odehrály největší tankové bitvy a Israel po počáteční defenzivě své území ubránil.

1973, Yom Kippur War.
Syria attacked Israel with seven times higher superiority in tanks and made efforts to reover the Golan Heights.

In the Valley of Tears occured the major tank battles and Israel, after the early defensive, saved her territory.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

středa 14. listopadu 2012

Israel part 6

Biblický Shechem, dnes Nablus. Chrám s Jákobovou studnou. Právě tady podala podle Nového zákona samařská žena džbán vody Ježíšovi přicházejícímu  z Jeruzaléma  ( Jan 4 : 6 - 26 ) .

Nablus, biblical Shechem. Temple with Jacob´s well, where Samaritan woman gave water to Jesus ( John 4 : 6 - 26 ).

 
 
 
 
 
A pak, trochu dobrodružně, návštěva hrobu praotce Josefa, jednoho z dvanácti synů Jákobových. Židé se k němu prakticky nemohou dostat, přestože jde o jedno z jejich posvátných míst. Hrob hlídají palestinští policisté, hned přes silnici je jeden z uprchlických táborů .... nepřátelství tam čišelo ze všech koutů.
 
The tomb of forefather Joseph, one of twelve Jacob´s sons. Sacred place of the Jews, now in Palestinian hands ...
 
 
 
 
Samaří, ruiny starověkého hlavního města severního Israele.
 
Samaria, ruins of  the ancient capitol town of north Israel.