Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

pátek 23. listopadu 2012

Israel part 9

Ještě pár jednotlivých fotek ; nemůžu s tím přestat ....

Some pics once again ; I can´t stop it ....

 
Golden Menora in Jerusalem.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bet She´an , vykopávky starověkého města.
 
Bet She´an , ruins of the ancient city.
 
 
 
Mravkolvi žijí všude.
 
Antlions live everywhere.
 
 
Tel Dan Nature Reserve.
 
 
 
 
Zákopy. Jedna  obranných válek.
 
Trenches. One of defence wars.
 
 
Řezník v drúzské vesnici.
 
Butcher in Druze village.
 
 
 
Israel. Next year again ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Žádné komentáře:

Okomentovat