Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

pondělí 13. února 2012

February.

Únorové slunce .....

The sun of february ........a únorová okna....
....and february windows ....

pátek 3. února 2012

Kazatel. The Preacher.

Olšanské hřbitovy v Praze.
Hrobové chátrání je sice malebné, ale také smutné. Co všechno považovali lidé za nutné zaznamenat pro věčnost : Výběrčí mostného.  První chefredaktor "Venkova". Vdova po majiteli domu.  Ingenieur.
Tohle a záliba v titulech je myslím pochopitelné snad jen pro obyvatele bývalého Rakousko-Uherska.
Marnost nad marnost.

Olšany Graveyard in Prague.
When the graves are falling into ruin it is picturesque and sad.
The Preacher said : All is futility and transience.

Běhá tam spousta tučných koček, neubránila jsem se představě, čím se asi mezi těmi rozvalenými hroby živí. Druhý den jsem ale viděla starou paní, jak čičá a roznáší kastrůlky, takže moje morbidní fantazie se uklidnila.