Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

neděle 29. listopadu 2015

Advent

Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vykonám slovo to výborné, kteréž jsem mluvil o domu Israelovu a o domu Judovu.
Jer 33,14

Lexík je anděl (není připojen do elektřiny, svítí sám od sebe).

My grandson Lexík is an angel.

Lexíka fotila Anežka.

2 komentáře: