Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

neděle 1. června 2014

Letní 2. The Summer One 2.

To je ta zamýšlená RYCHLÁ deka. Trochu se to táhne, chybí mi čas ....

This is that intended fast blanket. I am not managing it, I miss the time ...
Kontrolor.2 komentáře: