Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

sobota 16. listopadu 2013

Tiny hexies in the process

Co dokáže malá skleněnka ...

What a little glass ball can ....


4 komentáře: