Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

sobota 23. listopadu 2013

Další skřítek. Another pixie.

Rychlá objednávka, rychlý skřítek. trochu zeleně do šedivého podzimu.

Prompt order, prompt pixie. A little green to gray autumn.
4 komentáře: