Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

neděle 30. října 2011

Lidé z Prázdného domu. The People From The Empty House.

Kromě jiného jsme z Prázdného domu ( http://onthefoxroad.blogspot.com/2011/10/prazdny-dum-empty-house.html ) vynesli i spoustu starých fotografií. Jsou krásné. Neznám všechny tváře na nich, ale to nevadí. Znovu a znovu prohlížím všechny detaily, které zůstaly i po desítkách let dokonale prokreslené, a obdivuju šikovnost starých fotografů. Bude za sto let něco vidět na našich fotkách ? A bude to vůbec někoho zajímat ?

We have many old pictures from the Empty House ( http://onthefoxroad.blogspot.com/2011/10/prazdny-dum-empty-house.html ). They are so beautiful. I don´t know all faces, never mind. I am browsing all  perfect details again and again. What will stay on our pics after hundred years ? And will it be interesting for somebody ?


1 komentář: