Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

úterý 25. července 2017

Dexter. Crafting On.

Obilně žlutý Dexter mírně přibývá. Okraj těla i rukávů chci pozměnit, ale ještě to nemám přesně promyšlené.

Cardigan Dexter looks like a cornfield.

Joining Nicole Frontier Dreams2 komentáře: