Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

pátek 12. prosince 2014

Baktus

Baktus už mění směr, zužuje se k druhému cípu. A já už mám naplánované nejmíň dva další.
Jo, a jsou tam nějaká obrácená (obratká) oka .... ke zdůraznění té dokonalosti ovšem.

Baktus in process. There are one or two from diferent colours in my mind.
2 komentáře: