Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

sobota 5. července 2014

Messages 2

Pár poznámek přibylo.

Some another notes.


2 komentáře: