Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

pátek 18. dubna 2014

Bird

Něco malého, co by mohlo být relativně rychle hotovo, když patchwork mi trvá roky. Totiž těm vyšívacím nitím se nedá odolat.

Something small, what could be done relatively quickly. Patchwork is not fast work for me. And I can not resist those embroidery threads.

1 komentář: