Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

pondělí 17. března 2014

Německo mám prostě ráda. I Just Like Germany.

Nálady, detaily.

The moods, details.


1 komentář: