Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

úterý 30. července 2013

Oslava. The Birthday party.


Máma, všechny moje děti a vnoučata, sestřina rodina, bratranec a jeho rodina. Vysočina, slunce, spousta dobrého jídla a pití, pěkné setkání.

Mum, all my children and grandsons, my sister´s family, cousin and his family. The Bohemian-Moravian Highlands, sun, lots of tasty food and drinks. Lovely family get-together.

Nejstarší (80) a nejmladší (1).

The oldest (80) and the youngest (1).3 komentáře: