Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

neděle 4. června 2017

People of Jerusalem

Ještě jednou z Israele.2 komentáře: