Jsem poutníkem svého života a své cesty si volím sám. Vše Bohu náleží.

I am a traveller of my life and I choose my ways myself. All belongs to God.

středa 5. února 2014

So We Go On

Zatím je to malé - a pomalé - šití, 20 x 20 cm. Čekám, jak bude pokračovat, nejsem moc schopná držet se nějakého plánu.

This one is a small - and slow - stitching, about 8 x 8" yet. I am waiting for continuation if I am not able to have any plan.

1 komentář: